Werkgevers

Het actief opleiden van werknemers is belangrijk om de kwaliteit van het werk op niveau te houden. De wereld om ons heen staat niet stil en ook in de Metalektro wordt het werk steeds complexer. Het ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden is belangrijk om het werk goed uit te laten voeren. Daarom hebben werknemers in de Metalektro volgens de cao-afspraken recht op 2 opleidingsdagen per kalenderjaar. De werknemer kiest in overleg met u voor welke opleiding hij/zij de opleidingsdagen zal gebruiken. Goede scholing helpt de werknemer om zich verder te ontwikkelen en vergroot tegelijkertijd de productiviteit van uw bedrijf. Opleidingsdagen werken dus aan beide kanten!

Realiseren van uw bedrijfsdoelen

Als werkgever streeft u naar de optimale realisatie van uw bedrijfsdoelen. Daarvoor is het actief opleiden van medewerkers belangrijk. Dat zorgt er niet alleen voor dat de vakkennis up-to-date is, het vergroot ook de flexibiliteit van medewerkers. Met opleiden van uw werknemers kunt u bovendien de uitvoering van uw werkprocessen verbeteren en daarmee de productiviteit vergroten.

Creëer meer continuïteit

Nog een reden om uw medewerkers op te leiden: het draagt bij aan meer continuïteit binnen uw bedrijf. Werknemers blijven vaak langer in dienst als ze uitdaging hebben door zich te kunnen blijven ontwikkelen.

Werk aan goed werkgeverschap

Door medewerkers actief op te leiden werkt u aan ‘goed werkgeverschap’. Dat maakt dat u niet alleen aantrekkelijk bent voor uw huidige werknemers, maar ook voor potentiële werknemers. Uw opleidingsbeleid draagt daarmee ook bij aan de instroom van noodzakelijk talent.

Kortom, opleiden werkt!

Het opleiden van werknemers creëert betrokken en flexibele werknemers en is goed voor de continuïteit, productiviteit en instroom. Bekijk daarom met uw werknemer hoe u de 2 opleidingsdagen uit de cao Metalektro het beste kunt gebruiken.

Ton Verschuren

Ton Verschuren is directeur bij SEW Eurodrive en voert een actief opleidingsbeleid. Opleiden is binnen de organisatie een cruciale activiteit in het kader van de continuïteit. “Onze mensen bepalen hoe goed wij de toekomst in gaan”.
De gemiddelde opleidingsuitgaven van bedrijven in de Metalektro liggen op 1,3% van de loonsom. Ton Verschuren: “Ik hoor vaak van andere werkgevers dat opleiden duur is. Je kunt echter slim met je opleidingsbudget omgaan. Door bijvoorbeeld werknemers tegelijkertijd op te leiden en met opleidingsgroepen te werken. Zo houd je de kosten laag en zorg je er tegelijk voor dat werknemers elkaar motiveren.”