Werknemers

Het actief volgen van opleidingen is belangrijk om de kwaliteit van je werk op niveau te houden. Goede scholing helpt je niet alleen bij het verder verbeteren van je vakkennis, maar is ook goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Ook vergroot je met het volgen van opleidingen je kansen binnen en buiten je bedrijf. Maak daarom in overleg met je werkgever gebruik van de 2 opleidingsdagen uit de cao Metalektro.

Waarom 2 opleidingsdagen

Het is belangrijk om je kennis up-to-date te houden. Daarom is er door vakbonden en werkgeversorganisatie in de Metalekto in de cao afgesproken dat iedere werknemer in de Metalektro recht heeft op 2 opleidingsdagen per kalenderjaar.

Marco

Het volgen van opleidingen is belangrijk om de kwaliteit van het werk op niveau te houden. Marco Brokkelkamp (medewerker van SEW Eurodrive) investeert daarom graag in zijn eigen ontwikkeling. Marco volgde een cursus LEAN. Door de cursus heeft hij inzicht gekregen in de technieken en methodes die organisaties gebruiken voor het continue verbeteren van hun performance. “Door het volgen van de LEAN-cursus heb ik nieuwe kennis ontwikkeld. Het is een investering in mezelf geweest en daar ben ik beter van geworden.”

Word flexibeler inzetbaar

Nog een reden om een opleiding te volgen: het maakt je flexibel inzetbaar. Wanneer je via een opleiding nieuwe vaardigheden ontwikkelt kun je namelijk meer. Dat is goed voor je werkgever, maar is ook belangrijk voor jezelf. Stem daarom in overleg met je werkgever af welke opleiding nuttig is.

Angelique

Ook opleidingen die indirect bijdragen aan het functioneren, zijn waardevol. Angelique Kreakos, productiemedewerker van SEW Eurodrive zegt hierover: “Ik heb een cursus Duits gevolgd. Dit heb ik niet direct nodig in mijn dagelijkse werkzaamheden, maar nu kan ik wel klanten van ons moederbedrijf in Duitsland rondleiden binnen ons bedrijf”. Daarnaast ziet ze positieve veranderingen in haar werkzaamheden door haar gevolgde opleiding. “Ik denk dat mijn werkgever meer aan mij heeft door de cursussen die ik heb gevolgd. Door deze cursussen ben ik beter gaan presteren. Daarnaast ben ik er onafhankelijker door geworden.”

Vergroot je mogelijkheden

Met (bij)scholen vergroot je je kansen. Bovendien kun je met een opleiding ook ontdekken in welke richting je je verder wilt ontwikkelen. Dat kan bij je huidige werkgever zijn, maar die extra opleiding en scholing neem je (misschien in de toekomst) ook mee naar een functie bij een ander bedrijf.

Welke opleiding?

Gebruik de opleidingsdagen in overleg met je werkgever voor opleidingen waarmee je jouw vakinhoudelijke of persoonlijke vaardigheden verbetert. Bekijk of je ze bijvoorbeeld kunt gebruiken voor het behalen van een Ervaringscertificaat EVC. Lees hier meer over EVC.

Kortom, opleiden werkt!

Maak gebruik van de 2 opleidingsdagen uit de cao Metalektro! Vraag je opleidingsadviseur of werkgever om een persoonlijke advies.

Info

Metalektro

Ongeveer 159.000 werknemers hebben een baan in de Metalektro. Ze zijn werkzaam bij 1050 bedrijven. Binnen de sector kan een aantal branches worden onderscheiden. Dit zijn onder meer de staalindustrie, elektro, constructie, scheepsbouw, hightech, automotive, machinebouw en maintenance.

Info

CAO

In een cao kan alles aan de orde komen, waar partijen met elkaar afspraken over willen maken. Belangrijke onderwerpen zijn meestal: loonsverhoging, salarisschalen, arbeidsduur, roosters, ploegendiensten, vakantie, toeslagen voor overwerk of avond- en weekenddiensten, ziekengeld, rechtspositie van uitzendkrachten, scholing, arbeidsomstandigheden, pensioen, opleidingsdagen enzovoort. Veel CAO`s hebben een minimum-karakter. Dat betekent dat de werkgever wel méér mag betalen dan in de CAO staat, maar niet minder.  Er zijn ook zaken die wettelijk zijn geregeld, bijvoorbeeld het recht op zorgverlof, daarover staat dan meestal niet iets in de CAO. Dan geldt gewoon wat er in de wet staat. De cao's in de Metalektro worden afgesloten door de werkgeversvereniging FME-CWM en de vakbonden: FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2. Download CAO-Metalektro.

Info

EVC

EVC is de afkorting van 'erkenning van verworven competenties'. EVC brengt precies in kaart wat iemand aan kennis en vaardigheden in huis heeft. Er wordt gekeken naar wat iemand in de praktijk heeft (bij)geleerd en dit wordt vastgelegd in een ervaringscertificaat. Een ervaringscertificaat is dus, naast eventuele diploma’s, een bewijs van iemands kwaliteiten.